Persoonlijk kompas

De variëteit en complexiteit van financiële producten en financiële diensten is zelfs voor de ervaren belegger niet of nauwelijks meer te doorgronden. Beleggers, of ze nu zelf beleggen of via een beheerder of adviseur, zien vaak door de bomen het bos niet meer. De afhankelijkheid van de belegger ten opzichte van een adviseur is als gevolg hiervan toegenomen. Deze afhankelijkheid heeft er in veel gevallen toe geleid dat beleggers steeds vaker worden geconfronteerd met beleggingsproducten die complex zijn en niet altijd even passend zijn. Onze persoonlijke begeleiding zorgt voor overdracht van relevante kennis waardoor u beter in staat bent de juiste keuzes te maken.
NJNG Vermogensbegeleiding
Postbus 5206 - 2701 GE - Zoetermeer - Nederland
vermogensbegeleiding@njng.nl - 085 066 8990 - 06 25 01 74 97