Vermogensstatuut

Onze ervaring is dat een goede vermogensdienstverlening start met een juiste aansluiting tussen uw wensen en de dienstverlening van uw bank/vermogensbeheerder. Om dit te faciliteren moet er in onze optiek een goed beeld van uw eigen beleggingsprincipes worden gevormd. Deze principes moeten vervolgens aansluiten bij de mogelijkheden die uw bank/vermogensbeheerder kan bieden. Alleen dan kan er een echte vertrouwensrelatie tussen u en uw vermogensbeheerder ontstaan die duurzaam is en waar u zich ‘senang’ bij voelt. Het vermogensstatuut bevat de uiteindelijke beleggingsopdracht voor de vermogensbeheerder in zich.
NJNG Vermogensbegeleiding
Postbus 5206 - 2701 GE - Zoetermeer - Nederland
vermogensbegeleiding@njng.nl - 085 066 8990 - 06 25 01 74 97