Vermogensinzicht

Onze rapportages geven een overzicht van uw totaalvermogen. Hierbij kan afzonderlijk worden ingezoomd op een specifiek deel van het vermogen of het totale vermogen. Welk inzicht er ook gekozen wordt: de drijvende krachten achter rendement, risico, en kosten worden inzichtelijk. Op deze manier maakt NJNG Vermogensbegeleiding de toegevoegde waarde van beheerders inzichtelijk terwijl u tegelijkertijd een beter beeld krijgt in wat u kan verwachten. Op basis van deze inzichten komt u tot weloverwogen beslissingen over vermogensvraagstukken die passend en vaak niet standaard zijn.

NJNG Vermogensbegeleiding
Postbus 5206 - 2701 GE - Zoetermeer - Nederland
vermogensbegeleiding@njng.nl - 085 066 8990 - 06 25 01 74 97